top of page
Co się dzieje jeśli nie otrzymam rejestracji po pierwszym rozpatrzeniu?

 

Ma to najczęściej miejsce, gdy kandydat miał długą przerwę w kontakcie z pacjentem, lub

niewielką ilość praktyki zawodowej. HCPC daje możliwość odwołania się od pierwotnej

decyzji i uzyskania rejestracji na warunkach dodatkowych takich jak dostarczenie dodatkowych dokumentów, odbycie stażu czy też w ostateczności zaliczenie testów.

Do czego potrzebna jest rejestracja?
 

Rejestracja jest wymagana, aby rozpocząć pracę w zawodzie regulowanym przez HCPC w Wielkiej Brytanii. Proces rejestracji polega na sprawdzeniu, czy kandydat spełnia wymagania

ustalone przez HCPC (ilość godzin praktyki zawodowej, treningów, praktyki klinicznej,

zakres przyswojonej wiedzy itp.) i w tym celu wypełnienia oraz przedłożenia odpowiednich

dokumentów. Osoby niespełniające wszystkich wymagań, mają szansę się odwołać i  otrzymać rejestrację na ustalonych przez HCPC warunkach.

Odpowiadamy na najczęsciej zadawane pytania, od zakresu obowiązków naszego biura, po prace w strukturach NHS. Wszystkie inne pytania można zadać korzystając z formularza kontaktowego.

FAQ 

Ile czasu trwa rejestracja?

 

Jeśli nie wystąpią problemy w czasie procesu rejestracji np. utrudniony kontakt z uczelnią,

czy miejscem pracy kandydata oraz HCPC nie widzi przeciwskazań do uznania

kwalifikacji, to procedura rejestracji trwa od 3 do 4 miesięcy od moementu wysłania aplikacji. 

Czym zajmuje się biuro „ABRAM”?

 

Biuro „ABRAM” zajmuje się pośrednictwem w uzyskaniu ww. rejestracji. Do obowiązków

firmy wynikających z umowy należy ocena, czy kandydat spełnia wstępne wymagania ze

strony HCPC, doradztwo przy wypełnianiu aplikacji, sprawdzenie poprawności

dokumentów, a także pomoc w ich ewentualnej korekcie.

Czy muszę podjąć pracę na terenie UK zaraz po otrzymaniu rejestracji w HCPC?

 

Kandydat nie musi podejmować pracy od razu. Rejestracja musi być aktualizowana co dwa

lata. Polega to na opłaceniu określonej przez HCPC kwoty (150£ - stan na styczeń 2015r.).

Osoba niepodejmująca pracy zobowiązana jest utrzymywać poziom swojej wiedzy

klinicznej na właściwym poziomie poprzez należyte prowadzenie swojego portfolio (CPD). 

Czy opłata za usługi firmy ABRAM jes opłatą jednorazową?
 

Tak jest to opłata jednorazowa, którą klient zobowiązuje się uiścić w momencie podpisania

umowy.

 

 

Jakie są koszty rejestracji?
 

Jednorazowy koszt rejestracji w HCPC to 495£ (od 1.08.2015).

Czym jest CPD (continuing professional development)?

 

Co pewien okres czasu losowo wybierani Paramedycy są poddawani "kontroli" ze strony

HCPC. Mianowicie jest sprawdzane ich „CPD” czyli swego rodzaju portfolio. Jest to

odpowiednik polskich Punktów Edukacyjnych. Portfolio jest dowodem na to, w jaki sposób

ratownik dba o poziom i rozwój swojej wiedzy klinicznej. Mogą to być m.in.

potwierdzenia odbytych szkoleń i kursów, wykresy interesujących EKG oraz ich

interpretacja, jak i przykłady wezwań, które były nowym doświadczeniem, lub wpłyneły na

sposób postępowania z pacjentem w przyszłości. Dobrze prowadzone CPD jest

wartościowym punktem podczas procesu rekrutacji do Ambulance Service.

Czy jako osoba niepracująca obecnie w systemie mam szanse na uzyskanie rejestracji? 

 

Aplikacje rozpatrywane są indywidualnie. Każda przerwa w pracy zawodowej czyli

kontakcie z pacjentem wpływa negatywnie na rozpatrzenie aplikacji. Nie znaczy to jednak,

że Kandydat jest „skreślony” na starcie, gdyż brane są pod uwagę różne inne warunki takie

jak liczba godzin praktyki zawodowej, praktyk klinicznych podjętych w trakcie nauki oraz

zakres materiału przerobionego na studiach wraz z ocenami.

Czy trzeba przyjechać osobiście w celu podpisania dokumentów dotyczących rejestracji/ umowy czy można to zrobić poprzez korespondencję?

 

Biuro ABRAM prowadzi korespondencję drogą e-mail oraz pocztą tradycyjną. Klient nie

jest zobowiązany do przyjazdu na teren UK.

 

Czy osoba po studium/szkole policealnej ma szansę na uzyskanie rejstracji czy jest wymagana ukończenie szkoły wyższej?

 

Absolwenci studium/szkoły policealnej, jak i szkoły wyższej mają takie same szanse na

uzyskanie rejestracji HCPC.

 

 

 

Jakie są zarobki osób zatrudnionych w NHS?

 

Pensje osób pracujących dla NHS określone są w tzw. „Bands” gdzie każdy „Band” dzieli

się na 5 szczebli. Szczeble te to podwyższka jaką pracownik otrzymuje za każdy rok pracy.

Paramedycy i fizjoterapeuci przeważnieja zaczynają od Band 5 . Osoba rozpoczynająca pracę zaczyna od podstawy swojego Band-u. Informację o aktualnych stawkach dla zawodu Paramedic można znaleźć na stronie www.jobs.nhs.uk i https://www.healthcareers.nhs.uk/about/careers-nhs/nhs-pay-and-benefits/agenda-change-pay-rates

Czy posiadanie polskiego uprawnienia na pojazdy uprzywilejowane jest respektowane w UK?

 

Posiadanie uprawnienia na pojazdy uprzywilejowane nie jest wymagane do zdobycia

rejestracji w HCPC, jednak jest kluczowe w uzyskaniu pracy w strukturach NHS. Niestety

polskie uprawnienie nie jest honorowane na terenie UK.

 

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Anchor 6
Anchor 7
Anchor 8
Anchor 9
Anchor 10
Anchor 11
Anchor 12
Anchor 13

Jakie warunki muszę spełniać, by rozpocząć pracę jako Paramedic w NHS na terenie UK?

 

Warunki określa każdy Ambulance Service, który otwiera rekrutację, a zamieszcza je na stronie www.jobs.nhs.uk w zakładce „person specifications”. Oprócz kwestii dotyczących uprawnień, pracodawca określa tam, czym dana osoba musi się charakteryzować i jakie powinna posiadać umiejętności zarówno kliniczne jak i interpersonalne itp.

Ogólne wymagania dla kandydatów dotyczących kwalifikcji:

- posiadanie brytyjskiego kursu uprawniającego do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych tzw. „blue lights course”.

- posiadanie kursu prawa jazdy kategorii C-1.

- posiadanie rejestracji w HCPC.

!Na chwilę obecną żaden Ambulance Service działający z ramienia NHS nie wymaga od kandydatów posiadania certyfikatów językowych!

bottom of page